01   


Lisa Liu 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

01  

Lisa Liu 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

  建議搭配音樂 The Name Game song - American Horror Story Asylum 版本

012

Lisa Liu 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

01  
"怎麼會忙成這樣...."

Lisa Liu 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

01  

<<WAHT?? WHY??>>

Lisa Liu 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

01  

<<這是一篇大科過往風華弔念文>>

Lisa Liu 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

1.jpg  

 

Lisa Liu 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

  • Dec 21 Sat 2013 19:14
  • 前言

 

在冬夜的被窩裡,

Lisa Liu 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()